Ενημέρωση για την έκτακτη ΓΣ

Κατά την έκτακτη ΓΣ που πραγματοποιήθηκε στις 9-7-2023 η συμμετοχή ήταν μικρή θεωρούμε πως πρέπει να σας ενημερώσουμε για τα  θέματα, που συζητήθηκαν. 

Σας επισυνάπτουμε τα ενημερωτικά κείμενα που διαβάστηκαν από την πρόεδρο κα Μαυροπούλου. 

Επίσης ομόφωνα αποφασίστηκε η χρήση του ZOOM για τη διενέργεια των συνεδριάσεων του ΔΣ. Για τις ΓΣ αποφασίστηκε η διενέργεια τους με μεικτό σύστημα δηλαδή δια ζώσης κατά προτεραιότητα και δυνατότητα παρακολούθησης μέσω ZOOM μόνο για όσους αποδεδειγμένα βρίσκονται σε απόσταση που δεν τους επιτρέπει να παρευρίσκονται.